1. Strona honoruje następujące sposoby płatności kartami płatniczymi oraz płatności elektroniczne: przelewy tradycyjne, przelewy online (szybkie płatności), płatności BLIK.

2. W przypadku płatności kartami płatniczymi, w Stronie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Mastercard, Maestro.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

4. Realizacja zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje nie później niż w ciągu 48 h po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej.